Showing 65 Result(s)
7 tips om gelukkiger te leven

7 tips om gelukkiger te leven

Gelukkige mensen zijn creatiever, werken beter samen, zien meer mogelijkheden, zijn beter geïnformeerd en constructief betrokken bij de gemeenschap. Gelukkige mensen zijn ook minder vaak ziek.  Wat kun je doen om meer geluk te ervaren? Geluksgoeroe’s Ruut Veenhoven en Anje-Marijcke van Boxtel geven zeven wetenschappelijk onderbouwde tips. Zeven tips om gelukkiger te leven Kies voor …

Vier wegen naar vreugde en geluk

Vier wegen naar vreugde en geluk

Emotie experts Paul Ekman en Wallace Friesen noemen vier wegen naar vreugde en geluk die wij kunnen bewandelen. Respectievelijk zijn dat het pad van plezier-gevende ervaringen; de weg van opwinding; de laan van opluchting en de straat van zelfkennis. Het eerste pad is het pad van plezier en lust-gevende ervaringen. Ekman en Friesen gebruiken  voor positieve lichamelijke gewaarwordingen specifiek …

Top 5 coachvragen

Coaching wordt vooral ingezet op de thema’s groei, balans en relaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  De top vijf van coachvragen  bestaat voornamelijk uit werkgerelateerde thema’s. Top 5 coachvragen Zelfontplooiing Leef balans Samenwerken Loopbaan Stress 1. Zelfontplooiing Zelfontplooiing gaat over het vergroten van zelfkennis,  het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, zodat je beter …

Work on Purpose

Work on Purpose

Het epicentrum van werkgeluk is: PURPOSE.  In gewoon Nederlands ‘de betekenis die je wilt geven met wat je doet’. Als de purpose niet de kern vormt van je handelen, dan voelt dat ‘off’. Het beeld toont vier bollen, die in de juiste verhouding tot elkaar, laten zien wat bezield werken is. Het verenigt doen waar je blij van …

Werkgeluk Woensdag| 85,000 mensen gelukkig!

Werkgeluk Woensdag| 85,000 mensen gelukkig!

Op de allereerste Werkgeluk Woensdag heb ik 5 medewerkers een positieve boost in werkgeluk gegeven. Yes! Veel mensen voelen zich machteloos of moe gestreden. Er zijn zoveel misstanden op de werkvloer. Waar begin je als individu? Weet dat jij aantoonbaar positief effect op de wereld kunt hebben. Met elkaar kunnen we de Wereld van Werk ten positieve veranderen. Met Werkgeluk Woensdag …

‘ik loop tegen een betonnen muur op’

‘ik loop tegen een betonnen muur op’

‘Ik werk nu ruim 20 jaar bij de woningbouw’ vertelt de breedgeschouderde Abdel me in het kleine halletje van mijn huis. Het is maandagochtend 8 uur en de timmerman van beroep is bij mij om een lekkage te fixen. ‘Dan heb je het goed in je baan?’ glimlach ik terug. “Ach, je hebt geen keuze .. …