Vier wegen naar vreugde en geluk

Emotie experts Paul Ekman en Wallace Friesen noemen vier wegen naar vreugde en geluk die wij kunnen bewandelen. Respectievelijk zijn dat het pad van plezier-gevende ervaringen; de weg van opwinding; de laan van opluchting en de straat van zelfkennis.

Het eerste pad is het pad van plezier en lust-gevende ervaringen. Ekman en Friesen gebruiken  voor positieve lichamelijke gewaarwordingen specifiek de term plezier. Dit plezier is het tegenovergestelde van de lichamelijke gewaarwording van pijn. Vaak voel je je al gelukkig bij het vooruitzicht op een plezier-gevende ervaringen.

De weg van opwinding

Als tweede weg naar vreugde en geluk noemen Ekman en Friesen opwinding . Opwinding is het tegenovergestelde van verveling. Je raakt opgewonden wanneer iets de belangstelling wekt. Je kunt ook gelukkig zijn door het vooruitzicht dat er iets opwindends gaat gebeuren, vooral als daarmee een eind komt aan een toestand van verveling. Ook na de opwinding is men vaak nog gelukkig.

De laan van opluchting

De derde weg van geluk is opluchting . Als er aan pijn een einde komt, is men meestal gelukkig. Dit geldt ook voor eindelijk kunnen drinken bij grote dorst of eindelijk kunnen eten bij grote honger. Als je niet langer bang bent, als de spanning voorbij is, als verdriet eindigt, voelen we ons meestal gelukkig. Het is het geluk van de opluchting.

Geluk kan ook verbonden zijn met de voldoening iets bereikt te hebben en de opluchting dat dit gelukt is, bijvoorbeeld het halen van een moeilijk examen.

De straat van zelfkennis

De vierde weg naar geluk is versterking van het zelfbeeld . Ervaringen of gebeurtenissen die een gunstig zelfbeeld bevestigen of versterken, stemmen meestal gelukkig. Dat geldt ook voor ervaringen die leiden tot meer zelfkennis of voor het krijgen van erkenning en waardering van anderen, bijvoorbeeld wanneer iemand je vertelt dat je goed werk hebt geleverd.

Erkenning, vriendschap en waardering van anderen geven de meeste mensen een gevoel van vreugde en geluk. Het is niet het soort geluk waarbij je in lachen uitbarst, maar meer een milde of glimlachende vorm van geluk.

Welke wegen naar geluk heb jij bewandeld? Heb je een favoriete route?

Top 5 coachvragen

Coaching wordt vooral ingezet op de thema’s groei, balans en relaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  De top vijf van coachvragen  bestaat voornamelijk uit werkgerelateerde thema’s.

Top 5 coachvragen

 1. Zelfontplooiing
 2. Leef balans
 3. Samenwerken
 4. Loopbaan
 5. Stress

1. Zelfontplooiing

Zelfontplooiing gaat over het vergroten van zelfkennis,  het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, zodat je beter wordt als professional en jij jezelf ook beter gaat snappen.

Er zijn allerlei gebieden om jezelf op te ontwikkelen manieren om jezelf te ontwikkelen.  Het is belangrijk om jezelf te blijven uitdagen, jezelf scherp en flexibel te houden.

Blijf  nieuwe dingen leren. Gewoon om je brein lenig te en soepel te houden. Leren is te vergelijken met sporten: net zoals je spieren sterker worden door te trainen, gaan je hersenen effectiever functioneren het leren van nieuwe dingen.

Wil jij zelfkennis vergroten, belemmerende patronen doorbreken en jezelf ontwikkelen? De Zomercoach helpt je graag verder!

2. Leefbalans

Leefbalans draait heel simpel om de juiste verhouding inspanning en ontspanning. Hier worstelen de meeste mensen mee. Het is de uitdaging om ambities in werk & carrière te verenigen met wat er voor jou toe doet op de andere levensgebieden -relaties, ouderschap, gezondheid, ontspanning en spiritualiteit-.

Ben jij op zoek naar meer balans in werk en leven ? De Zomercoach helpt je graag verder!

3. Samenwerken

Effectief kunnen samenwerken en goed kunnen omgaan met andere mensen is belangrijk om werkplezier te beleven maar ook om succesvol te zijn. Het vermogen tot samenwerken hangt in belangrijke mate samen met sociale vaardigheden.

Sociale vaardigheden

Samenwerken en sociale vaardigheden gaan hand in hand. Wat zijn de drie belangrijkste sociale vaardigheden?

 • Assertiviteit: Kun je zowel je eigen belang in het oog houden als dat van anderen? Vaak zie je dat mensen heel goed voor zichzelf zorgen zonder daarbij rekening te houden met de ander of zie je juist dat mensen het belang van de ander belangrijker maken, ten koste van zichzelf.
 • Invloed uitoefenen: Hoe creëer je draagvlak voor je plannen, overtuig je anderen van jouw standpunt en zorg je ervoor dat je gehoord wordt? Wil je iets van de ander gedaan krijgen dan is het zaak om te overtuigen en te beïnvloeden.
 • Omgaan met conflicten: Wat is jouw manier om fysiek én verbaal te ‘vechten’? Welke stijlen beheers je? We krijgen allemaal te maken met meningsverschillen, ruzies en conflicten. En bijna niemand vind het leuk. Wist je dat conflicten op het werk een van de belangrijkste oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid is? Jaarlijks melden 90.000 mensen zich ziek melden door een conflict op het werk.

Wil jij je samenwerkingskracht en je sociale vaardigheden ontwikkelen? De Zomercoach helpt je graag verder!

Test: Hoe scoor jij op de schaal van teamspeler?

Als je jezelf zou moeten beoordelen op de schaal van Teamspeler, welk cijfer geef je jezelf?

0. Samenwerken vind ik niks & ga ik ook nooit doen

2. Ik ben niet al te positief over mijn collega’s, ik ventileer mijn onvrede..en ja…er zijn best vaak conflicten

3. Ik doe wat er van me wordt verwacht, hou me op de achtergrond en ik sluit me graag aan bij de meerderheid

4. Ik hou zowel mijn eigenbelang als het belang van de groep voor ogen, deel relevante info en praat mijn teamleden altijd bij

5. Ik ben altijd positief over mijn collega’s, ik help collega’s om te excelleren, deel wat ik aan ze waardeer, luister naar tips van een collega, en ik krijg en geef ontvang feedback. Together Everybody Achieves More is mijn motto.

Wil jij een betere teamspeler worden? De zomercoach helpt je graag verder!

4. Loopbaan

De loopbaan gaat over de weg die iemand bewandeld in werk. Het begint met de allereerste start op de arbeidsmarkt en eindigt als je definitief stopt met werken. In de tussentijd bewandelen we het carrièrepad en ontwikkelen we ons als mens en als professional. Binnen het thema loopbaan draait het om vragen als ‘zit ik nog op de goede plek?’ ‘worden mijn talenten en kwaliteiten voldoende aangesproken?’ ‘welke volgende stap wil ik zetten?’.

Ben je toe aan beweging op je carrièrepad? De Zomercoach kan helpen!

5. Stress

Stress is een vorm van mentale of emotionele spanning die zich via het lichaam uit.  Een hele natuurlijke reactie die ongezond wordt als het een permanente staat van zijn wordt. Het draait hierbij om evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

Draagkracht is wat je aan kunt en draaglast is dat wat je in het leven hebt te doen en wat je op je bordje krijgt. Als de balans doorslaat naar meer last dan kracht dan ontstaat van stress.

Om draagkracht te vergroten en op een effectieve manier om te gaan met uitdagingen, veranderingen, lastige situaties is mentale veerkracht een sleutelkwaliteit.

Heb je last van stress? De zomercoach kan helpen! 

‘ik loop tegen een betonnen muur op’

‘Ik werk nu ruim 20 jaar bij de woningbouw’ vertelt de breedgeschouderde Abdel me in het kleine halletje van mijn huis. Het is maandagochtend 8 uur en de timmerman van beroep is bij mij om een lekkage te fixen. ‘Dan heb je het goed in je baan?’ glimlach ik terug. “Ach, je hebt geen keuze .. je maakt er wat van. En ik ben lekker eigen baas, iedere dag is weer anders…”. Het gesprek dat volgt raakt me.

Abdel is 44, een stoere kerel, stevige handdruk, twinkelende ogen, vader van twee, rappe spreker, gedreven man met die in zijn vrije tijd werkt als jeugd voetbaltrainer -vrijwillig- . We praten over de uitlatingen van Johan Derksen, lastige ouders, zijn visie op sport als plezier en ontspanning voor kinderen en over werk. Hij is klaar voor een volgende stap in zijn carrière maar vertelt me hoe hij keer op keer tegen een betonnen muur op loopt.

“Ik zie prima welke waarde ik heb te brengen in mijn organisatie. Maar ik krijg de kans niet. Ik heb denkniveau HBO, maar niet de papieren om het te bewijzen. Papier heeft nog steeds meer gewicht dan de werkelijkheid. En dan ben ik ook nog eens over de veertig. Ze hebben liever een jong iemand zonder ervaring…scheelt geld”.

Als ik hem naar de relatie met zijn manager vraag vertelt hij dat ie er weinig aan heeft.

Hij schudt mij de hand op weg naar buiten. ‘Niet getreurd, ik blijf het proberen, ik trek mijn mond open, ik kaart zaken aan en de dag komt heus dat ik wel wordt gehoord en ik de kans krijg om die volgende stap te zetten!”

Ik gun iedereen de inspirerende aanwezigheid, de drive en het optimisme van Abdel, wat een kerel, wat een power, wat een potentie.

Werkgevers van Nederland, jullie zijn je half niet bewust van het potentieel dat je in huis hebt!

Stop je mensen niet langer in een hok. Maak rendement op talent!

Daar wordt iedereen beter van.

Onderbenut arbeidspotentieel of overschot aan manuren?

De Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt en komt tot de conclusie dat het officiële werkloosheidscijfer helemaal niet meer zoveel zegt. Er zou sprake zijn van een veelzeggender getal: het onderbenut arbeidspotentieel.

De definitie van arbeidspotentieel is heel algemeen: de werkzame bevolking tussen 15 en 75 jaar.  Maar wat betekent dat precies….onderbenut arbeidspotentieel? Welke kennis & ervaring wordt verspild? Is er sprake van overvloed? Of hebben we een overschot aan manuren die we op een slimmere manier moeten gaan benutten?

Het onderzoek vertelt dat een op de acht werkenden meer uren wil maken. Het betreft -niet zo heel gek- vooral zzp’ers.  Dan zijn er zo’n half miljoen Nederlanders nu niet actief op de arbeidsmarkt, terwijl ze dat wel willen. Daarnaast zitten er zo’n 600.000 mensen op de bank – de officiële werklozen-.

Wat is de inzetbaarheid van deze mensen? Wat is de waarde van het onderbenut potentieel? Hebben we in kaart welk potentieel we precies in de bak hebben zitten? Weten we wat de vraag is of gaat worden?

De vooruitzichten voor de lagere en middelbare beroepsgroepen zijn voor de komende jaren niet best: een deel van het personeel wordt overtollig, onder meer door het opwaarderen van functies. Het betreft vooral administratieve en juridische beroepen, maar ook lagere en middelbare beveiligingsfuncties.

Succes op de arbeidsmarkt is een kwestie van vraag en aanbod: de hoeveelheid werk en het type banen. En het aantal mensen die een baan willen/ kunnen invullen. De een is anders gekwalificeerd dan de ander. Afhankelijk van het type baan heb je te maken met baanwisselaars binnen een beroepsgroep, de netto instroom vanuit het onderwijs en kort werkzoekenden.

De wereld verandert. Laten we meebewegen! Blijven vasthouden aan volledige werkgelegenheid is gewoon niet reëel. Er is genoeg te doen in de wereld, waar mensen hun kostbare levenstijd voor in kunnen zetten.  En nu staat steeds maar dat papiertje ertussen (euro’s).

Wat zou je doen met je tijd en je talent als geld er niet toe deed?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is jouw werkgelukcijfer?

Voor veel medewerkers en leidinggevenden wordt het nieuwe werkjaar afgetrapt met een functioneringsgesprek. Het moment om de verwachtingen voor het komende jaar te bespreken. Om elkaar feedback te geven.  Om de prestaties van het afgelopen jaar te waarderen. Veel werk, vaak een moetje…En wat levert het op?

Het is mijn pleidooi om het goede gesprek over werkgeluk te voeren. Wat is jouw werkgelukcijfer?

„Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een functioneringsgesprek bijdraagt aan de prestatie van een organisatie of het welzijn van de medewerkers.”. Wél aangetoond is dat doorlopend in gesprek zijn met werknemers een goede arbeidsrelatie creëert. „Daardoor gaat een organisatie beter presteren.” zegt Paul Boselie, hoogleraar HR Management in een artikel in NRC Next.

“Als je niet weet waar je heengaat dan kom je altijd aan” is een bekend gezegde.  Natuurlijk moet je met elkaar in gesprek om bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen te koppelen aan individuele doelstellingen. Welke output is er nodig? Wat kom je brengen en wat kom je halen? Klopt de ruilrelatie nog?  Wat wil de organisatie bereiken en waar kan de medewerker aan bijdragen? Wat kan het bedrijf bieden en waar moet de medewerker zich extra inspannen? Inzicht in het dynamische proces van werkgeluk helpt om het over de juiste dingen te hebben.

De dialoog hierover leidt tot objectieve oordelen, gedragen besluiten en heldere afspraken.

Wat jouw werkgeluk cijfer?

Doe de werkgeluk-scan en je weet het binnen tien minuten! 

De uitkomsten van de test geven je hele goede inzichten die je kunt gebruiken in je functioneringsgesprek.

Ben je leidinggevende, nodig je medewerker en/of je team uit om de werkgeluk scan in te vullen.

Meer lezen: Nooit meer een functioneringsgesprek Artikel NRC Next

Test: hoe veerkrachtig ben jij?

Op deze pagina staan 20 kwaliteiten, vaardigheden en overtuigingen die veerkrachtige, ondernemende mensen gemeenschappelijk hebben.

Wil je weten wat jouw sterke veerkrachtgebieden zijn, en waar je nog wat ‘stijf’ bent? Beoordeel iedere stelling op een schaal van 1 tot 5 (1=laag en 5=hoog). 

Het geeft je inzicht in de gebieden die goed ontwikkeld zijn en de gebieden waar je nog kunt verbeteren

 1. In een chaotische situatie kan ik mezelf kalmeren en mijn aandacht richten om te doen wat nodig is
 2. Ik ben meestal optimistisch. Ik zie tegenslag als tijdelijk, ik geloof dat ik me er wel uit red
 3. Ik kan een hoge mate van onzekerheid en tegenstrijdigheid verdragen
 4. Ik pas me snel aan aan nieuwe situaties en ik veer makkelijk terug vanuit moeilijkheden.
 5. Ik ben speels. Ik kan de humor zien in pittige situaties, om mezelf lachen en ik ben makkelijk geamuseerd.
 6. Ik heb het vermogen om emotioneel snel te herstellen na verlies en tegenslag. Ik heb een sociaal netwerk waar ik mee kan praten. Ik kan uitdrukking geven aan mijn gevoelens en om hulp vragen.
 7. Ik heb zelfvertrouwen, ik waardeer mezelf en heb een ken mezelf goed –zowel mijn sterke kanten als mijn valkuilen-.
 8.  Ik ben nieuwsgierig. Ik stel vragen. Ik wil snappen hoe dingen werken. Ik hou er van om nieuwe dingen te leren.
 9. Ik leer waardevolle lessen uit mijn ervaringen en van de ervaringen van anderen.
 10. Ik kan goed problemen oplossen. Ik kan zowel analytisch, praktisch als creatief naar problemen kijken.
 11. Ik ben er goed in om dingen in beweging te krijgen. Ik word vaak gevraagd om een groep of een project te leiden.
 12. Ik ben heel flexibel. Ik voel me vertrouwd met alle tegenstellingen die ik vertegenwoordig. Ik ken optimisme en pessimisme, vertrouwen en op mijn hoede zijn, egocentrisch en het belang van anderen voor laten gaan…
 13. Ik ben altijd mezelf, en ik ben me er van bewust dat ik anders ben met andere mensen en in verschillende situaties
 14. Ik werk het liefst zonder functie-omschrijving, ik ben effectiever als ik per situatie kan handelen vanuit mijn professionaliteit
 15. Ik kan mensen goed ‘lezen’ en ik vertrouw mijn intuitie.
 16. Ik kan goed luisteren, mijn empathische vaardigheden zijn goed ontwikkeld
 17. Ik oordeel zo min mogelijk over anderen en ik ben op mijn gemak met verschillende soorten mensen
 18. Ik heb een enorm uithoudingsvermogen, ik hou me staande in moeilijke tijden. Ik heb een onafhankelijke spirit onder mijn meewerkende manier van samenwerken
 19. Moeilijke ervaringen hebben mij sterker en ‘beter’ gemaakt
 20. Ik heb pech meestal kunnen ombuigen in geluk en het is me vrijwel altijd gelukt om voordeel uit vervelende ervaringen te halen.