Showing 8 Result(s)
Vier wegen naar vreugde en geluk

Vier wegen naar vreugde en geluk

Emotie experts Paul Ekman en Wallace Friesen noemen vier wegen naar vreugde en geluk die wij kunnen bewandelen. Respectievelijk zijn dat het pad van plezier-gevende ervaringen; de weg van opwinding; de laan van opluchting en de straat van zelfkennis. Het eerste pad is het pad van plezier en lust-gevende ervaringen. Ekman en Friesen gebruiken  voor positieve lichamelijke gewaarwordingen specifiek …

Top 5 coachvragen

Coaching wordt vooral ingezet op de thema’s groei, balans en relaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  De top vijf van coachvragen  bestaat voornamelijk uit werkgerelateerde thema’s. Top 5 coachvragen Zelfontplooiing Leef balans Samenwerken Loopbaan Stress 1. Zelfontplooiing Zelfontplooiing gaat over het vergroten van zelfkennis,  het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, zodat je beter …

de Uitnodiging

de Uitnodiging

Het interesseert me niet wat je doet voor de kost; Ik wil weten waar je naar hunkert; en of je ervan durft te dromen het verlangen van je hart te vervullen. Het interesseert me niet hoe oud je bent; ik wil weten of je het risico neemt voor gek te staan voor liefde, voor je …

Drie lagen van gevoelens

Drie lagen van gevoelens

Gevoel is een belangrijke ingang tot zelfonderzoek, bewustwording en persoonlijke groei. We onderscheiden drie lagen van gevoelens: fysieke gevoelens, emotionele gevoelens en menselijke waarden. Lichamelijke gevoelens Op lichamelijk niveau ervaren we gevoelens van lust en onlust: denk aan jeuk, pijn, honger, dorst, koud, warm, moeten plassen of zin in seks. Onbevredigde behoeften kunnen leiden tot lichamelijke onlustgevoelens, zoals …

Levenswaarden model Schwartz

Levenswaarden model Schwartz

De Israelische psycholoog Shalom Schwartz ontwikkelde in de jaren negentig zijn theorie ‘of basic human values’. Hij definieert waarden als “motiverende doelen  die dienen als leidende principes in het leven van een persoon”.  De theorie van Schwartz bevat basiswaarden die mensen in verschillende culturen over de hele wereld herkennen. 10 waardentypen van Schwartz Macht: de waarde van macht in …

De waardetheorie van Rokeach

De waardetheorie van Rokeach

“Een waarde is een duurzame opvatting dat een bepaalde gedragswijze of uiteindelijke bestaanstoestand persoonlijk of sociaal te verkiezen valt boven een tegengestelde gedragswijze of uiteindelijke bestaanstoestand‟. In 1973 kwam het boek The Nature of Human Values van de Amerikaan Milton Rokeach uit. Hierin wordt zijn uitgebreide onderzoek naar waarden beschreven. Het waardeonderzoek van Rokeach leidde tot de …