6 tips om dingen niet meer persoonlijk op te vatten

6 tips om dingen niet meer persoonlijk op te vatten

…een blik, een gebaar, een woord, een opmerking in een gesprek, een rotsituatie en BAM..als een vis aan een haakje wordt je overgenomen. De schaal van iets “persoonlijk opvatten’ kan variëren van lichte frustratie, een beetje boos, gevoelens van teleurstelling, tot emoties die door je lijf kolken, waardoor je aan niets anders meer kunt denken. Hoe zit dat bij …

7 tips om gelukkiger te leven

7 tips om gelukkiger te leven

Gelukkige mensen zijn creatiever, werken beter samen, zien meer mogelijkheden, zijn beter geïnformeerd en constructief betrokken bij de gemeenschap. Gelukkige mensen zijn ook minder vaak ziek.  Wat kun je doen om meer geluk te ervaren? Geluksgoeroe’s Ruut Veenhoven en Anje-Marijcke van Boxtel geven zeven wetenschappelijk onderbouwde tips. Zeven tips om gelukkiger te leven Kies voor …

Aandacht voor jezelf| 4 tips om lichter te leven

Aandacht voor jezelf| 4 tips om lichter te leven

1. Kies voor eten met levenskracht Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Gedurende de laatste 100 jaren is de kwaliteit van de voedselbronnen er drastisch op achteruit gegaan. De kwaliteit van het voedsel is een weerspiegeling van …

Vier wegen naar vreugde en geluk

Vier wegen naar vreugde en geluk

Emotie experts Paul Ekman en Wallace Friesen noemen vier wegen naar vreugde en geluk die wij kunnen bewandelen. Respectievelijk zijn dat het pad van plezier-gevende ervaringen; de weg van opwinding; de laan van opluchting en de straat van zelfkennis. Het eerste pad is het pad van plezier en lust-gevende ervaringen. Ekman en Friesen gebruiken  voor positieve lichamelijke gewaarwordingen specifiek …

“Maak van je leven een kunstwerk”

“Maak van je leven een kunstwerk”

‘Maak van je leven een kunstwerk” is de uitnodiging van filosoof Michel Foucault. We leven in een maatschappij die ons zoveel mogelijk voorgekauwde ervaringen wil verkopen. En soms dreigen we -slapend met onze ogen open- verzwolgen te worden door de gewoontemachine. Maar gelukkig zijn we geen willoze slachtoffers. Want we hebben het magische vermogen om van een afstandje naar …

Top 5 coachvragen

Coaching wordt vooral ingezet op de thema’s groei, balans en relaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  De top vijf van coachvragen  bestaat voornamelijk uit werkgerelateerde thema’s. Top 5 coachvragen Zelfontplooiing Leef balans Samenwerken Loopbaan Stress 1. Zelfontplooiing Zelfontplooiing gaat over het vergroten van zelfkennis,  het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, zodat je beter …

‘Sta me toe een verhaal te vertellen’

‘Sta me toe een verhaal te vertellen’

Het beste antwoord op de vraag ‘Wie ben je?’ is ‘Sta me toe een verhaal te vertellen’ Deze woorden van filosofe Joke Hermsen deden gisteren een immense vreugde in mij opwellen. Wat een ruimte! Als ik je nu zou vragen om jezelf eens te beschrijven, zou je ongetwijfeld allerlei eigenschappen en kwaliteiten van jezelf kunnen opnoemen. Maar is …