de Uitnodiging

de Uitnodiging

Het interesseert me niet wat je doet voor de kost; Ik wil weten waar je naar hunkert; en of je ervan durft te dromen het verlangen van je hart te vervullen. Het interesseert me niet hoe oud je bent; ik wil weten of je het risico neemt voor gek te staan voor liefde, voor je …

Stel je eens voor…de kracht van visualiseren

Stel je eens voor…de kracht van visualiseren

De boeddha zei ‘We zijn wat we denken. Alles wat we zijn komt voort uit onze gedachten. Met onze gedachten creëren we de wereld’. De sky is the limit als je dit realiseert. Ons brein maakt geen onderscheid tussen voorstellingsvermogen en de zogenaamde realiteit. Ook maakt ons brein geen onderscheid tussen wat je actief doet of wat je …

Hartcoherentie oefening

Hartcoherentie oefening

Hartcoherentie is een oefening uit Heartmath die je kan helpen om direct stress te verminderen. De stappen van hartfocus, hartademhaling en hartgevoel nemen een minuut in beslag. Hoe vaker je deze oefening doet op momenten dat je niet al te gespannen bent, hoe beter je deze kunt toepassen op lastige momenten. Met deze oefening zorg je er ook voor dat …

Drie lagen van gevoelens

Drie lagen van gevoelens

Gevoel is een belangrijke ingang tot zelfonderzoek, bewustwording en persoonlijke groei. We onderscheiden drie lagen van gevoelens: fysieke gevoelens, emotionele gevoelens en menselijke waarden. Lichamelijke gevoelens Op lichamelijk niveau ervaren we gevoelens van lust en onlust: denk aan jeuk, pijn, honger, dorst, koud, warm, moeten plassen of zin in seks. Onbevredigde behoeften kunnen leiden tot lichamelijke onlustgevoelens, zoals …

Levenswaarden model Schwartz

Levenswaarden model Schwartz

De Israelische psycholoog Shalom Schwartz ontwikkelde in de jaren negentig zijn theorie ‘of basic human values’. Hij definieert waarden als “motiverende doelen  die dienen als leidende principes in het leven van een persoon”.  De theorie van Schwartz bevat basiswaarden die mensen in verschillende culturen over de hele wereld herkennen. 10 waardentypen van Schwartz Macht: de waarde van macht in …

De waardetheorie van Rokeach

De waardetheorie van Rokeach

“Een waarde is een duurzame opvatting dat een bepaalde gedragswijze of uiteindelijke bestaanstoestand persoonlijk of sociaal te verkiezen valt boven een tegengestelde gedragswijze of uiteindelijke bestaanstoestand‟. In 1973 kwam het boek The Nature of Human Values van de Amerikaan Milton Rokeach uit. Hierin wordt zijn uitgebreide onderzoek naar waarden beschreven. Het waardeonderzoek van Rokeach leidde tot de …

Work on Purpose

Work on Purpose

Het epicentrum van werkgeluk is: PURPOSE.  In gewoon Nederlands ‘de betekenis die je wilt geven met wat je doet’. Als de purpose niet de kern vormt van je handelen, dan voelt dat ‘off’. Het beeld toont vier bollen, die in de juiste verhouding tot elkaar, laten zien wat bezield werken is. Het verenigt doen waar je blij van …