Onderbenut arbeidspotentieel of overschot aan manuren?

De Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt en komt tot de conclusie dat het officiële werkloosheidscijfer helemaal niet meer zoveel zegt. Er zou sprake zijn van een veelzeggender getal: het onderbenut arbeidspotentieel.

De definitie van arbeidspotentieel is heel algemeen: de werkzame bevolking tussen 15 en 75 jaar.  Maar wat betekent dat precies….onderbenut arbeidspotentieel? Welke kennis & ervaring wordt verspild? Is er sprake van overvloed? Of hebben we een overschot aan manuren die we op een slimmere manier moeten gaan benutten?

Het onderzoek vertelt dat een op de acht werkenden meer uren wil maken. Het betreft -niet zo heel gek- vooral zzp’ers.  Dan zijn er zo’n half miljoen Nederlanders nu niet actief op de arbeidsmarkt, terwijl ze dat wel willen. Daarnaast zitten er zo’n 600.000 mensen op de bank – de officiële werklozen-.

Wat is de inzetbaarheid van deze mensen? Wat is de waarde van het onderbenut potentieel? Hebben we in kaart welk potentieel we precies in de bak hebben zitten? Weten we wat de vraag is of gaat worden?

De vooruitzichten voor de lagere en middelbare beroepsgroepen zijn voor de komende jaren niet best: een deel van het personeel wordt overtollig, onder meer door het opwaarderen van functies. Het betreft vooral administratieve en juridische beroepen, maar ook lagere en middelbare beveiligingsfuncties.

Succes op de arbeidsmarkt is een kwestie van vraag en aanbod: de hoeveelheid werk en het type banen. En het aantal mensen die een baan willen/ kunnen invullen. De een is anders gekwalificeerd dan de ander. Afhankelijk van het type baan heb je te maken met baanwisselaars binnen een beroepsgroep, de netto instroom vanuit het onderwijs en kort werkzoekenden.

De wereld verandert. Laten we meebewegen! Blijven vasthouden aan volledige werkgelegenheid is gewoon niet reëel. Er is genoeg te doen in de wereld, waar mensen hun kostbare levenstijd voor in kunnen zetten.  En nu staat steeds maar dat papiertje ertussen (euro’s).

Wat zou je doen met je tijd en je talent als geld er niet toe deed?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *