Verschillende soorten geluk?

Er zijn heel veel definities van geluk. We kunnen overall stellen dat geluk wordt gekenmerkt door de ervaring van meer positieve gevoelens dan negatieve en de perceptie dat iemand vooruitgang boekt richting belangrijke levensdoelen.

Er zijn twee theoretische stromingen die proberen te verklaren wat mensen nou gelukkig maakt.

De eerste stroming richt zich op ‘hedonic well-being’, de subjectieve ervaring van het leven als geheel en van belangrijke levensdomeinen. De aspecten waar het om gaat zijn: positieve en negatieve gevoelens; geluk; en tevredenheid over het leven en de verschillende domeinen van het leven (relaties, werk, wonen ed).

De tweede stroming, ‘eudaimonic well-being’, stelt dat psychisch welbevinden het gevolg is van een levenslang proces dat is gericht op zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Vaak worden hierbij zes dimensies onderscheiden: zelfacceptatie, autonomie, omgevingsbeheersing, persoonlijke groei, doelgerichtheid en positieve relaties met anderen.

Hedonistisch geluk

 1. Positieve stemming
 2. Afwezigheid van negatieve stemming
 3. Tevreden met de verschillende levensgebieden (zoals werk, prive)
 4. Tevreden over het leven

Eudaimonisch (Psychologisch geluk)

 1. Gevoel van autonomie en regie
 2. Gevoel van betekenis en zingeving
 3. Je persoon tot uitdrukking brengen
 4. Gevoel van erbij horen
 5. Sociale bijdrage
 6. Kundigheid
 7. Persoonlijke groei
 8. Zelfacceptatie
Positieve psychologie kijkt naar geluk vanuit beide standpunten en onderscheidt drie routes naar geluk:
 1. Plezier is het proces van het maximaliseren van positieve emoties en het minimaliseren van negatieve emoties en wordt wel het plezierige leven genoemd..
 2. Betrokkenheid is het proces van volledig opgaan in een activiteit en wordt het goede leven genoemd.        Dit betekent actief betrokken zijn bij het leven en wat het vraagt. Het goede leven wordt gezien als het resultaat van energie richten de ontwikkeling van sterke punten, werken vanuit persoonlijke kracht, leven naar waarden en dit toepassen in relaties, werk en ontspanning.
 3. Betekenis  is het proces van een hoger doel nastreven dat buiten onszelf ligt. Dit heet het betekenisvolle leven. In het betekenisvolle leven zetten we, net als in het goede leven, onze krachten en persoonlijke kwaliteiten in. Het verschil is dat dat we met deze activiteiten het gevoel hebben dat wij bijdragen aan een groter iets.

Authentiek en duurzaam geluk bereik je door deze drie paden te combineren.

Hoe gelukkig ben jij? Doe de Authentic Happiness test.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *