Werkgeluk Scan

De Werkgeluk scan Happiness@Work Survey is een praktische tool om werkgeluk meetbaar en bespreekbaar te maken. Je beantwoord vragen over de 40 belangrijkste beinvloeders van werkgeluk. Je ontvangt direct jouw persoonlijke rapport met jouw werkgeluk score incl. een persoonlijk advies hoe jij je werkgeluk kunt verbeteren.

Doe nu de werkgelukscan

Veerkracht Test

De Veerkracht test (FIT-60)  is een zelfrapportage lijst met 60 stellingen die jouw mentale veerkracht in kaart brengt. Mentale veerkracht stelt je in staat om op een flexibele manier met uitdagingen om te gaan, en je leven in te vullen op een manier die voor jou waardevol is. Mentale Veerkracht draait om drie kernkwaliteiten: Accepteren, Aanwezig zijn en verbonden Actie.

Test jouw mentale veerkracht